KLACHTENCOMMISIE

DB+

KLACHTENCOMMISIE

Wij zijn verbonden aan een klachtencommissie/ geschillencommissie genaamd De Geschillencommissie Zorg.

Mochten wij intern niet uitkomen met een geschil dan kunt u zich altijd wenden naar onze geschillencommissie zij zullen voor het geschil een oplossing vinden.
Heeft u een klacht en vind u dat u niet gehoord word door ons dan kunt u zich ook wenden naar onze geschillencommissie genaamd’ De Geschillencommissie telefoon nummer 070-3105310

 

WERK VOOR IEDEREEN

DB+