PRIVACYVERKLARING

DB+

Privacy

Amandelbloesem Thuiszorg gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wisselen alleen gegevens uit met een door u aangewezen eerste contactpersoon.

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben ons privacy statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels.

Uw persoonsgegevens worden bij de intake door de medewerker geregistreerd in het systeem van Amandelbloesem Thuiszorg. Deze gegevens zijn noodzakelijk om goede zorg te kunnen verlenen. Uw zorgverleners kunnen deze gegevens inzien.

Alle wettelijk verplichte maatregelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft in principe recht om uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u vraagt om inzage of een afschrift kunnen we dit voor u regelen. Daarnaast bestaat er sinds enige tijd de mogelijkheid uw gegevens in te zien via het cliëntenportaal. Uw eerst verantwoordelijk verzorgende kan u hier meer over vertellen en aangeven hoe u toegang tot dit portaal kunt krijgen.

Bij vragen of opmerkingen over de manier waarop Amandelbloesem Thuiszorg met uw privacy omgaat, kunt u contact opnemen via info@amandelbloesemthuiszorg.nl

Als u desondanks niet tevreden bent over onze reactie kunt u zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens.

ZORG GOED 

VOOR ELKAAR

DB+